Üle 30 aasta kogemust
Select Page

Täisplokid

Soliid kivi ( L x K x P )

90x57x190

Täisplokk ( L x K x P )

90x190x390

Täisplokk ( L x K x P )

190x190x390

MURTUD REAKIVI MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
90x57x190
90x190x390
190x190x390
*
Laius
90 mm
90 mm
190 mm
.
Kõrgus
57 mm
190 mm
190 mm
.
Pikkus
190 mm
390 mm
390 mm
1
Täisosa
100%
100%
100%
2
Kivi mass
2,2 kg
15 kg
34 kg
3
Brutokuivtihedus
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
5
Normaliseeritud survetugevus
20,5 N/mm²
33,5 N/mm²
28,5 N/mm²
6
Kapillaarveeimavus
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
7
Külmakindluse mark
KK 1
KK 1
KK 1
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
190 kg/m
209,5 kg/m
446,5 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
48 db
49 db
57 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
EI 60
REI 60
REI 240
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
15
Märkused murtud tootele
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskmine kivi mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud kivi minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. –

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).