Üle 30 aasta kogemust
Select Page

Äärekivide paigaldamise juhend

Äärepiirded on väga olulised betoonsillutise projekteerimise ja paigaldamise juures. Nad hoiavad sillutuskive tihedalt üksteise vastas ja takistavad kivide vahel asuvate vuukide laienemist. Äärekivid on vajalikud kohas, kus sillutis lõpeb või toimub järsk muutus selle kõrguses (üleminek kõnniteelt sõiduteele) või paigaldusmustris. Äärekivide ülesandeks on takistada aluskihi äravajumist sillutuskivide alt.

Äärekivide sirge külg peab jääma vastu sillutuskive. Tee projekteerimisel ja äärekivide paigutamisel on soovitav lähtuda sillutuskivide ridade laiusest, et hiljem poleks vaja sillutuskive lõigata. Juhul, kui äärekivide ja sillutuskivide vahe on väike (väiksem kui ¼ sillutuskivi), võib selle täita betooniga, suuremad vahed tuleks täita mõõtu lõigatud sillutuskividega. Sillutuskivide vahel asuvad vuugid peavad jääma äärekividest ca 5 mm kõrgemale, et sillutisele sattuv vesi saaks sealt vabalt ära voolata.

Tavaliselt paigaldatakse äärekivid enne sillutuskive. Sillutuskivide alla rajatav aluskiht (vt. Sillutuskivide paigaldamise juhend) peab ulatuma ka äärekivide alla, eriti juhul, kui on tegemist ebapüsiva pinnasega.

Kui kõik ettevalmistustööd on tehtud, võib hakata äärekive kohale asetama. 0,45 m pikkuste kivide tõstmisega saab tavaliselt hakkama üks inimene.

Ühele joonele saab äärekivid reastada pinguldatud nööri või jõhvi abil. Kivid tuleb suruda tihedalt üksteise vastu. Kui kivide vahed jäävad mingil põhjusel liiga suured, võib liiva väljauhtmise takistamiseks paigaldada nende vahekohtadesse vett läbilaskva filterriide. Kivide mõõtulõikamiseks saab kasutada ketassaagi.